Werken aan de toekomst - vierde Elverklas gestart

10-02-2020

Maandag 3 februari zijn 15 enthousiaste studenten begonnen aan hun opleiding medewerker Maatschappelijke zorg bij Elver. In nauwe samenwerking met het Graafschap College worden de lessen voor Elver verzorgd.

Inmiddels is dit de vierde Elverklas in twee jaar tijd. De eerste drie klassen waren gericht op zij-instromers. Dat willen zeggen, mensen die uit een heel ander werkveld komen. In deze vierde klas zitten overwegend studenten die al bezig zijn met een studie voor de zorgsector of een soortgelijke mbo opleiding hebben gedaan. Hierdoor kan deze groep op maat en versneld de opleiding doorlopen.

Eigen (leer)route
Met behulp van het zogenaamde 'spinnenweb model’ worden de competenties van de student bepaald en de verwachtingen over groei besproken. Iedere student volgt zo via zijn eigen (leer)route en in zijn eigen tempo de opleiding. Een belangrijk aandachtspunt is het 'leren leren’, met daarbij aandacht voor het opdoen van positieve ervaringen door leren, het leren reflecteren en het stellen van realistische doelen.

Verdere plannen
Elver is trots op deze instroom van leerlingen. Het draagt bij aan het terugdringen van het arbeidsmarkttekort en zorgt voor een nieuwe impuls binnen de groepen. De eerste twee leerlingen van de 1e Elverklas hebben dinsdag 5 februari met trots hun diploma behaald. In de loop van dit jaar zullen ook de andere leerlingen van de 1e Elverklas afstuderen. Voor 2020 is Elver van plan om ook in het najaar weer een klas te starten. 

Meer informatie over Elver vindt u op www.elver.nl